Et højt specialiseret advokatfirma, der yder rådgivning inden for forsikrings- og erstatningsret

Anders Thorsen er specialiseret inden for regres, erhvervs- og produktansvar, entrepriseforsikring og property forsikring samt forsikringsretlige problemstilling relateret hertil.

Specialer

En juridisk partner, der assisterer med komplekse sager.

Hos ATHLAW behandler vi alle sager med interesse og engagement baseret på en uformel, åben og ligefrem dialog. Vi tror på, at vi sammen opnår den bedst mulige løsning. Fundamentet for rådgivningen er en dyb specialisering inden for forsikrings- og erstatningsret samt et betydeligt branchekendskab.

Vi er dedikeret til at levere klar og forståelig rådgivning på højeste kvalitetsniveau uden omsvøb. Derfor arbejder vi hele tiden på at gøre det enkelt, effektivt og nærværende.

Rådgivningen er målrettet forsikringsbranchen, offentlige myndigheder og erhvervsvirksomheder.

Juridisk hjælp inden for specifikke områder.

ATHLAW er specialiseret inden for erhvervs- og produktansvar, regres, property forsikring, konfliktløsning samt forsikringsretlige problemstillinger relateret hertil.

Erhvervs- og produktansvar

ATHLaw har stor erfaring med at håndtere alle aspekter relateret til erhvervs- og produktansvarsforsikring, herunder både i forhold til spørgsmål om forsikringsdækning såvel som erstatningsansvar. Samtidig har vi også forståelse for og indsigt i de tekniske problemstillinger, der ofte kendetegner denne type sager.

Vi har indgående kendskab til de almindelige forsikringsbetingelser samt de forskellige individuelle betingelser, der anvendes på området og relateret retspraksis.

Når der er bekræftet forsikringsdækning, bistår vi med at forsvare den forsikrede virksomhed, der er blevet mødt med et erstatningskrav. Rådgivningen er baseret på specialistviden om reglerne om erstatning i og uden for kontrakt og de tilstødende retsområder.

Regres

Hos ATHLaw er vi specialister i at føre regressager for forsikringsselskaber med henblik på at opnå erstatning hos den eller de ansvarlige skadevoldere. Vi har erstatningsretlig specialistviden om reglerne om erstatning i og uden for kontrakt, herunder kendskab til områderne for erhvervs- og produktansvar, professionsansvar og ansvarsforhold inden for entreprise. Samtidig har vi også forståelse for de tekniske problemstillinger, der ofte kendetegner denne type sager.

Property forsikring

ATHLAW rådgiver inden for alle områder af property forsikring og har indgående erfaring med at rådgive om forsikringsdækning - både i relation til standardvilkår, særvilkår, tilvalgsdækninger og dobbeltforsikring. Samtidig har vi også forståelse for de tekniske problemstillinger, der ofte kendetegner denne type sager.

Rådgivning om property forsikring omfatter hos os især all risks entrepriseforsikring, byggeskadeforsikring, bygnings- og løsøreforsikring samt driftstabsforsikring. I relation til driftstabsforsikring rådgiver vi særligt om samspillet mellem de regnskabsmæssige og juridiske aspekter i forhold til bevisbyrde, beviskrav og årsagssammenhæng.

Konfliktløsning og proces

ATHLaw yder højt specialiseret rådgivning inden for konfliktløsning og proces.

Vi har stor erfaring i at føre rets-, voldgifts- og ankenævnssager inden for firmaets specialeområder, og vi fører ofte tekniske sager af høj kompleksitet og med stor økonomisk eller principiel betydning. Desuden arbejder vi på daglig basis med de forskellige processuelle regler inden for isoleret bevisoptagelse, rets- og voldgiftssager.

I den indledende fase af sagen vurderer vi sagens procesmuligheder og lægger en effektiv strategi for håndtering af alle dens elementer med det mål at nå det bedst mulige resultat.

Forsikringsret

Vi har betydelig erfaring med forsikringsretlige problemstillinger og et stort branchekendskab. Inden for forsikringsret retter vores rådgivning sig primært mod forsikringsselskaber og omfatter bl.a. rådgivning om forsikringsvilkår, skadebehandling og dækningsvurderinger. Vi repræsenterer rutinemæssigt danske og internationale forsikringsselskaber i dækningstvister.