Anders Thorsen Advokatanpartsselskab er stiftet i 2019 med henblik på at rådgive forsikringsselskaber og erhvervsvirksomheder inden for firmaets specialer.

Som led i rådgivningen bistår vi også vores klienter med løsning af tvister ved forhandling samt førelse af rets- og voldgiftssager og sager for Ankenævnet for Forsikring.

Fundamentet for rådgivningen er mange års erfaring som specialistadvokat inden for forsikrings- og erstatningsret, herunder som advokat og partner i Danmarks største advokatfirma specialiseret inden for forsikring- og erstatningsret.

Virket som boutiquekontor inden for forsikrings- og erstatningsret og konfliktløsning muliggør en dyb specialisering inden for firmaets arbejdsområder, hvilket giver os en unik position i markedet. 

Vores klienter er da også helt overvejende forsikringsselskaber og erhvervsvirksomheder, herunder entreprenørvirksomheder.

Vi er dedikeret til at yde en omkostningsbevidst og resultatorienteret rådgivning til vores klienter. Nærvær, fagligt engagement og en oprigtig interesse for vores klienter og deres forretning er sammen med uafhængighed og troværdighed rygraden i vores advokatforretning.

Vores kommunikation er ligefrem, og vi stræber efter at levere klar og forståelig rådgivning til vores klienter på højeste kvalitetsniveau og derved gøre det komplicerede mere enkelt.

Samtidig sætter vi en ære i at forstå vores klienters forretning og behov. Vores rådgivning er altid individuelt tilpasset, så den er relevant for den enkelte klient, ligesom vi via et tæt samarbejde med klienten, forsøger at sikre det bedste resultat.

Vores vision er gennem værdiskabende rådgivning at være vores klienters førstevalg inden for firmaets specialeområder og fastholde og pleje tætte og langvarige klientrelationer.

© 2019 Athlaw.dk